Mötesnoteringsmall

Regular price $8.79

Shipping calculated at checkout.

Mötesnoteringsmall som gör det lätt för dig att snabbt ta hand om det ni kommer överens om på möten, även om du har ont om tid att sammanställa dina noteringar.

Föredrar du att mötesnotera på papper gör du det på ett mer strukturerat sätt så här än i ett vanligt kollegieblock.

Har du många möten och vill vara säker på att det ni bestämmer också blir gjort, är detta verktyget för dig.

Mallen är i pdf-format.

Efter betalning kommer du till en sida där du kan ladda ner .pdf-filen (länken skickas också till dig i ett mail).

Läs mer om mallen